Accountancy

Wij bieden onze klanten een volledige up to date administratieve en fiscale begeleiding. We gebruiken boekhoudpakketten online, scanboekhouding, importeren van digitale facturering, automatisch inlezen van bankbestanden en spreadsheets, geïntegreerde budgetten, prognoses en periodieke rapportering . U logt in en bent direct van de actuele gegevens op de hoogte. Hetzelfde geldt voor onze online personeels- en salarisadministratie.

En de service is op maat, u bepaalt altijd zelf de werkverdeling tussen uw personeel en Vision, en daarop gebaseerd spreken we een vaste prijs af. Samen blijven we inspelen op ontwikkelingen. Veelvuldig contact tussen u en de accountant hoort daarbij.